Menu Sluiten

Cursus: de vier hoofdorganen

De vier hoofdorganen lichamelijk en energetisch versterken

Het hart, de longen, de nieren en de lever

In deze reeks, die gegeven wordt samen met Hilde De Smet, natuurarts, bespreken we de vier hoofdorganen: het hart, de lever, de nieren en de longen. We bekijken de functie van deze organen en hoe we deze organen kunnen ondersteunen met beweging (yoga), kruiden, supplementen en wat de natuur ons biedt. Daarnaast bekijken we de innerlijke wetmatigheden die bij ieder orgaan aan de grondslag liggen. Welke relatie heeft het orgaan met ons denken, onze gevoelens en onze handelingskracht?

Deze cursus is inhoudelijk sterk maar ook heel praktisch: natuurgeneeskundige tips en info, yogaoefeningen en meditaties. Naast het technische aspect van de yogaoefeningen gebruik je ook je waarneming bij deze kunstzinnige bewegingen. De oefeningen versterken dus niet alleen het lichaam maar zorgen ook voor een psychische versterking.

Voor de yoga is het niet belangrijk hoe lenig je bent of hoe goed je de oefening kan uitvoeren. De oefeningen hebben voor iedereen een gunstige, opbouwende en rustgevende werking.

Het vinden van innerlijke rust en warmte – het hart

Het hart is een ritmisch orgaan dat met het gevoelsleven en ook met het zelfgevoel, en dus met rust en zelfvertrouwen, in verbinding staat.

We onderzoeken het fysieke hart, hoe werkt het, hoe kunnen we de gezondheid van dit orgaan versterken? Daarnaast bekijken we ook de ziels-geestelijke betekenis van het hart.

Activiteit en wil – de nieren

Deze boonvormige organen filteren het bloed, regelen de waterhuishouding en de zuur-base balans.  We bekijken deze fascinerende organen van dichterbij, hoe kunnen we hen in hun functie ondersteunen. We wensen een beter zicht te krijgen op de wijsheid en de fijnere opgave op het gebied van de ziel.

De nieren staan heel nauw in verbinding met onze waarneming en meer specifiek hoe wij in relatie treden met de omgeving. Ze zijn verbonden met het gevoelsleven maar ook met de wil om een inzet te leveren.

Mentale concentratie en standvastigheid – de lever

De lever is een zacht en week orgaan, dat onwaarschijnlijk goed gestructureerd is en zeer belangrijk is voor de stofwisseling en ontgifting. We bestuderen de werking van dit veelzijdig orgaan, hoe we de ontgifting en de chemische processen in de lever kunnen ondersteunen, en bekijken ook haar betekenis op zielsniveau, meer bepaald de relatie die de lever heeft met het denken.

De yogaoefeningen die met dit orgaan in relatie staan benadrukken heel sterk de concentratie in het denken of het ‘zesde chakra’. We leren ervaren hoe het denken een opbouwende werking heeft.

Uitwisseling en ritme – de longen

De longen zijn grote organen die quasi de ganse borstkas van de sleutelbeenderen tot aan het middenrif vullen. Samen met het hart behoren de longen tot de meest ritmische organen. Ook hier kunnen we de betekenis van ritme verder onderzoeken.

De longen staan in voor de ademhaling: opname van zuurstof en afgifte van CO2 en afvalstoffen. Hoe gaat dit in zijn werk, wat kunnen we doen om onze longfunctie te ondersteunen. 

De longen staan esoterisch gezien met de aarde in verbinding en met de grotere cycli van in- en uitademing. 

Yoga als mogelijkheid om deze organen te ondersteunen

De yogaoefeningen zijn zowel fysieke- als bewustzijnsoefeningen. Bij alle bewegingen leeft een diepere, fijnere wetmatigheid of een specifieke inhoud die met ons bewustzijn (of onze ziel) en onze organen in verbinding staan. Daarom spreken deze kunstzinnige bewegingen niet alleen het lichaam aan, door een enthousiaste en bewuste  uitvoering van de bewegingen versterken ze de organen.

Voor de yoga is het niet belangrijk hoe lenig je bent of hoe goed je de oefening kan uitvoeren. Ook als je niet zo lenig bent, ook als je de innerlijke betekenis nog niet ten volle kan begrijpen, heeft een geïnteresseerde deelname al een gunstige, opbouwende en rustgevende uitwerking op deze organen.

Voor wie nog interesse heeft! Je kan nog altijd per dag inschrijven! Neem gerust contact op. Er komen nog twee extra lessen rond het hart en de nieren.

Data: zaterdag 27 januari, 24 februari, 23 maart en 27 april 2024
         van 10h tot 17.30h

Lesgevers: Hilde De Smet en Philippe Gits
Locatie: Moervaartveer 2 te Lokeren (Eksaarde)

Meebrengen: lunchpakket –   koffie, thee en soep worden voorzien.

Kostprijs: 
160 euro per dag 

Niemand wordt geweigerd omwille van financiële redenen. Neem indien gewenst contact met ons op.