Menu Sluiten

Nieuwsbrieven

De site is totaal vernieuwd en ik merk dat de pdf’s van mijn vorige site helaas niet mee opgenomen zijn. Ik pas dit binnenkort aan.

picture_as_pdf

Beslissen en gezondheid

Het tegendeel van beslissen is niet willen of kunnen beslissen, twijfelen of een ander voor jou laten kiezen. We bemerken dat als we niet kiezen of steeds opnieuw onze keuzes uitstellen, dit ons geen goed doet omdat we dan kracht verliezen. Ook als we een beslissing nemen maar ze niet opvolgen, zelfs al zijn het kleine zaken zoals beslissen om vroeg op te staan maar het dan niet doen, kan dit voor irritatie zorgen en dus een verlies aan kracht.

Lees meer

picture_as_pdf

Van ideologie naar vrij denken

Gedachten en gevoelens leven rondom ons en werken op ons in en verrijken de ziel met ons denken, voelen en onze handelingen. Ze vullen onze ziel met inhoud. Aan de hand van de vis ontdek je dat, als je meer beschouwend of waarnemend denkt, dit meer een openheid of vrijheid in het bewustzijn met zich meebrengt.

Lees meer

picture_as_pdf

Interesse in de ander leidt tot vrede

Shimon Peres heeft een punt als hij zegt dat een conflict niet op te lossen valt wanneer men naar
het verleden kijkt, omdat men zo niet tot nieuwe denkpistes en mogelijkheden komt. Hoe
kunnen er hier nieuwe denkpistes ontstaan? Hoe kan er terug een evenwicht of een nieuwe
stabiliteit of een nieuwe vredesimpuls opgenomen worden?

Lees meer

picture_as_pdf

Vrede en het Midden-Oosten

Zowel de Joden als de Palestijnen zijn zwaar getraumatiseerd. Er heerst veel verwarring, onnoemelijk veel angst, dit houdt een geweldspiraal van wraak en weerwraak in stand. Het bewaren van een objectieve is op dit moment door beide partijen uitgesloten. Als beide partijen er niet aan uit geraken dan moet er hulp van buitenaf komen, een derde partij zal hier haar diensten moeten aanbieden.

Lees meer

picture_as_pdf

De waarneming en psychische versterking

In dit artikel onderzoeken we hoe we tot een psychische versterking, lees betere en stabielere gevoelens kunnen komen. We weten allemaal dat sportieve activiteiten of fysieke bewegingen een gunstige werking hebben op onze gevoelens. Minder bekend is dat je ook via je waarneming een psychische versterking en dus stabielere gevoelens kan vinden.

Lees meer

picture_as_pdf

Emoties en vrede

De geschiedenis leert ons dat wraak niet leidt tot rust en vrede. Het is gekend dat de doodstraf geen enkele invloed heeft op de criminaliteit.

Laten we de ingewikkelde en pijnlijke geschiedenis van het Midden-Oosten voor wat ze is om te kijken hoe de bevolking er ondanks het grote lijden toch er het beste van kan maken.

Ons denken, voelen en handelen overstijgt de persoonlijke grenzen. Hoe wij ons al dan niet onder elkaar verbinden heeft een uitwerking op onze ruime omgeving.

Lees meer

picture_as_pdf

Van uiterlijke rijkdom naar innerlijke rijkdom

Aan de andere kant verlangen velen hartstochtelijk naar een ‘nieuwe cultuur’ want ze bemerken (on)bewust dat deze ‘oude cultuur’ niet meer opgaat. Maar men komt nog niet werkelijk tot een nieuwe maatschappelijke verschuiving of tot een ‘nieuwe cultuur’. Het blijft allemaal nog meer in het uiterlijke hangen en men raakt nog niet de ziel van de mens van waaruit dan de zo gewenste nieuwe maatschappij als een feniks uit haar as kan opstaan.

Lees meer

picture_as_pdf

De innerlijke kerk

Het spreekt voor zich dat de kerk aan de basis ligt van de Europese cultuur. Onderwijs, kunst, economie, gezondheid en natuurlijk de sociale omgangsvormen zijn allemaal minstens 1500 jaar sterk beïnvloed door de kerk. Maar zoals we allemaal wel weten heeft de kerk ook enkele heel donkere en zelfs bloederige bladzijden die regelrecht naar Rome, naar het Vaticaan en zelfs naar de Heilige Stoel of de paus leiden.

Lees meer

picture_as_pdf

De driehoek – van ingesloten zijn naar openheid

“De wens naar vertrouwd intiem contact, het verlangen van iemand te houden en bemind te worden, horen tot ons wezen en het is één van de wezenlijke kenmerken van het mens zijn. Als wij van iemand houden willen wij degenen van wie wij houden gelukkig maken, wij voelen met hem mee, wij willen zijn wensen raden, geven en nemen hetgeen ons gelukkig maakt en ons tot een wij samensmelt, wat het gescheiden zijn van de individuen opheft, tenminste voor enkele ogenblikken.” Fritz Riemann

Lees meer

picture_as_pdf

De schouderstand en innerlijke warmte

De warmte die van buiten naar binnen in het hartcentrum opgenomen wordt, heeft een gunstige werking op het gevoelsleven. De zwaarte in het gevoelsleven, het zich eenzijdig verliezen in kommer en kwel verdwijnt. Je voelt je meer verzameld, je voelt je frisser en wakkerder en je bemerkt een centrum bij jezelf. De gevoelens worden rustiger en verinnerlijken zich.

Lees meer

picture_as_pdf

Pleidooi voor vrede

Zolang we nog wraak willen of anderen moeten overwinnen tot zolang ondersteunen we oorlog. Van zodra we deze emoties gerust laten en de partijen die willen vechten laten vechten, geven we geen kracht meer aan de vechtende partijen. Op die manier dragen we bij aan meer harmonie en vrede in de wereld.

Lees meer

picture_as_pdf

Doelen stellen

Het is niet wenselijk om de wilskracht die we vroeger hadden te herstellen. Dit is zelfs niet mogelijk want terugkeren naar het oude gaat nooit. Het is de bedoeling om nieuwe wegen te vinden en naar voor te gaan. Dit doe je door je dagelijks telkens opnieuw enkele zaken voor te nemen. Bij zware vermoeidheid moet je wel rekening houden met voldoende rustmomenten, maar een mentale en lichamelijke inzet is noodzakelijk.

Lees meer

picture_as_pdf

Doelen stellen en neerslachtigheid

Doelen voornemen betekent onvermijdelijk het aanspreken van de wil en dit wekt bij velen een negatieve connotatie op omdat de wil iets negatief zou zijn. Men mag niets willen of toch zeker niet bij de yoga omdat dit het ego is of omdat dit spanning of dwang inhoudt. Maar de wil zelf staat volkomen los van dwang, dit moet totaal van elkaar worden onderscheiden. Als men op een authentieke wijze oefent, dan brengt dit vreugde met zich mee, de vreugde van het bewegen.

Lees meer

picture_as_pdf

De cobra – deel 2

Het zelf vormen van een oefening zoals de cobra, waarbij je ondanks de tegenstand, ondanks de vermoeidheid en de zwaarte toch zelfstandig gedachten vormt, zelf in de oefening een beweging voorstelt en deze langzaam praktisch in de omzetting brengt, werkt opbouwend en versterkend.

Lees meer

picture_as_pdf

De cobra – deel 1

Deze esthetische yogaoefening heeft inderdaad sterke gelijkenissen met een slang, meer bepaald de cobra.
De cobra als yogaoefening is een rugwaartsstrekkende houding waarbij het bekken indien mogelijk op de grond blijft liggen en het bovenlichaam, vooral de borstwervelkolom, zich naar achter strekt.

Lees meer

picture_as_pdf

Het vormen van een nieuwe cultuur

De opgelegde maatregelen zit velen hoog en heeft het verlangen naar nieuwe maatschappelijke vormen aangewakkerd. De wens naar nieuwe structuren en een hogere moraliteit is reëel aanwezig. Het verlangen naar menselijke warmte en betere verbinding onder elkaar is groot. Helaas kan dit verlangen op geen enkele wijze een ingang vinden in de bestaande maatschappelijke structuren. Deze zijn tot op het bod versleten.

Lees meer

picture_as_pdf

Spiritualiteit en de tijdsgeest

Een essay om vanuit een geestelijk standpunt een beeld te scheppen over de tijdsgeest en de mogelijkheden om zich verder te ontplooien en te versterken.
Afsluitend vind je een yogaoefening om de inhoud praktisch toegankelijk te maken. De oefening geeft je een handvat om in deze heel uitdagende tijden niet in een eenzaamheid of een afgesloten gevoel terecht te komen. Het biedt je mogelijkheden om stappen vooruit te zetten.

Lees meer

picture_as_pdf

Het luchtelement en de omgeving

Het bewustzijn of hoe het bewustzijn zich in relatie brengt met de omgeving bepaalt dus in sterke mate de manier waarop men beweegt. Als men zich verbonden voelt met de mensen rondom zich heen dan wandelt men veel lichter. Loopt men in een klare heldere en lichte omgeving dan kan men de voeten zachter en met meer gevoel en meer zekerheid op de grond plaatsen.

Lees meer

picture_as_pdf

Doelen versus uitputting

Voor een goede gezondheid is het belangrijk om de wil in te zetten en met de omgeving af te stemmen. De beste manier om deze wilskracht te versterken is het telkens opnieuw voornemen van doelen. Je neemt je dagelijks enkele gerichte doelen voor zelfs als je je zwak of niet goed voelt.
Enkel dat doen waarbij je je goed voelt werkt verzwakkend. De eigen gevoelens mogen niet centraal staan in je leven. Je voornemens omzetten werkt versterkend op de wilskracht en op je levensenergie.

Lees meer

picture_as_pdf

De boog en het vormen van een maatschappij

De voorbije jaren waren op z’n minst gezegd turbulent. Het innemen van een ander standpunt is ook meteen het einde van een relatie, van een vriendschap en het einde om met elkaar in gesprek te gaan. Deze scheiding is niet door ons gewild. Noch de ene, noch de andere partij wenst dit, ondanks alle tekortkomingen die we hebben, willen we niet uit elkaar getrokken worden of tegen elkaar uitgespeeld worden.

Lees meer

picture_as_pdf

Het praktisch omgaan met het bewustzijn

Momenteel is er ondergronds een grotere spirituele interesse bemerkbaar, ik zou zelfs durven spreken van een spirituele revival. Er is ook een zoektocht naar mogelijkheden om beter met elkaar om te gaan. De gebeurtenissen van de laatste paar jaar heeft deze interesses precies aangewakkerd.

Lees meer

picture_as_pdf

Overstijgen tijdsgeest en spiritualiteit

Zowel de werk- als de levensomstandigheden hebben de laatste paar jaren een wijziging doorgemaakt. Omdat de werkdruk die al hoog lag, nog verhoogd is, kunnen velen dit werkritme niet meer aan met het gevolg dat psychische en lichamelijk gerelateerde ziektes zoals burn-out of totale uitputting toenemen.

Lees meer

picture_as_pdf

De vrije ademhaling – deel 2

Het bewustzijn en de ademhaling staan in nauw verband met elkaar. Zijn het bewustzijn, het denken of de gevoelens gespannen, dan ook de ademhaling. Beweeg je intensief of doe je aan sport, dan merk je dit aan de adem. Net zoals ook bij de yogaoefeningen de ademhaling zich aan de bewegingen aanpast.

Lees meer

picture_as_pdf

De vrije ademhaling

We ademen gedurende de ganse dag, gemiddeld wel zo’n 25.000 keer . Deze ademhaling past zich steeds aan de lichamelijke en mentale omstandigheden aan. Het in- en uitademen verandert als we wel of niet denken, past zich aan aan de gevoelens, aan de emotionele omstandigheden en aan de rustige of intensieve bewegingen. De ademhaling past zich voortdurend aan.

Lees meer

picture_as_pdf

De schouderstand – deel 2

Er zijn twee manieren waarop je het lichaam kan oprichten. Je kan het lichaam sportief, lichamelijk en wilskrachtig vastgrijpen en oprichten of zoals hierboven beschreven meer vanuit een natuurlijk groeien, in een energetische lichtheid en met elegantie oprichten. Door de levenskrachten in het hart te verzamelen en van daaruit in een vloeiende beweging het lichaam op te richten. Vanuit deze voorstelling kan je de schouderstand dan ook praktisch uitvoeren.

Lees meer

picture_as_pdf

De schouderstand – deel 1

Deze oefening wordt ook de kaars genoemd en neemt in de yoga een centrale plaats in. Ze wordt de moeder van de asana’s genoemd. Zoals een moeder streeft naar geluk en harmonie in huis, zo streeft deze asana naar harmonie en geluk van het menselijk organisme . De oprichting is elegant en heeft een duidelijk uitgesproken esthetisch karakter.

Lees meer

picture_as_pdf

Nieuwsbrief 22 maart 2020

Bij de halve maan heb je duidelijk twee verschillende bewegingen die bewust op elkaar afgestemd worden. Aan de ene kant heb je het inzinken van het bekken naar de grond en aan de andere kant richt het bovenlichaam zich actief naar boven en dan verder naar achter. Ondanks de spanningen blijft het bewustzijn waarnemend en sturend en ook de ademhaling blijft heel vrij in- en uitstromen.

Lees meer

picture_as_pdf

Nieuwsbrief 18 maart 2020

De ziel, de fijnere componenten van ons bewustzijn, omvat het kwade en het goede. De menselijke ontwikkeling kan enkel dan gunstig verlopen als je je met de twee uiteenzet.

Lees meer